Pedagoška delatnost maestra Mladena Jagušta na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

Authors

  • Ira Prodanov Krajišnik

Abstract

“Ja ovde imam Berlinsku filharmoniju”, izjavio je maestro Mladen Jagušt (1924) u intervjuu povodom 35 godina postojanja Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Time je jedan od najeminentnijih dirigenata sa prostora bivše Jugoslavije iskazao svoje zadovoljstvo radom na instituciji čiji je osnovni zadatak obrazovanje stručnih muzičkih kadrova. U radu će biti predstavljeni pedagoški stavovi Mladena Jagušta, repertoar koji je studentski orkestar Akademije umetnosti realizovao pod njegovim umetničkim rukovodstvom, te način njegovog pristupa delu i interpretaciji. Dokumentacija koja će pri tome biti korišćena pripada arhivi projekta Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije (2016–2019).

Downloads

Published

2021-05-22

How to Cite

Prodanov Krajišnik, I. (2021). Pedagoška delatnost maestra Mladena Jagušta na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. ’’Music in Society’’ The Collection of Papers, (11), 535–545. Retrieved from http://publications.mas.unsa.ba/index.php/zbornik/article/view/42