(1)
Prodanov Krajišnik, I. Pedagoška Delatnost Maestra Mladena Jagušta Na Akademiji Umetnosti Univerziteta U Novom Sadu. musicinsociety 2021, 535-545.