Information For Authors

Kako registrirati korisnički račun i prijaviti članak?

1) REGISTRACIJA (Kliknite ovdje za prosljeđivanje na web stranicu)

Autori koji su sudjelovali u 10. i 11. izdanju Zbornika radova „Muzika u društvu“ (2016. i 2018) već imaju registrirane korisničke račune od strane administratora web stranice. Pristupni podaci bit će naknadno isporučeni privatnom e-poštom na njihove adrese. Od tog trenutka autori postaju odgovorni za vlastite podatke.

Ukoliko niste učestvovali u prethodnim brojevima Zbornika i nemate korisnički račun, kliknite opciju 'Registracija' u gornjem desnom kutu web stranice.

Unesite sve potrebne informacije i zatim kliknite 'Register'. Nakon što primite e-mail za potvrdu računa, slijedite preporučeni link kako biste aktivirali račun. Ako ne vidite e-mail za potvrdu u primarnoj ili pristigloj pošti, provjerite sekciju neželjene pošte (spam) ili ažuriranja (updates).

Nakon što aktivirate svoj račun, prijavite se koristeći podatke koje ste unijeli prilikom registracijskog procesa (korisničko ime i šifru). Opcija 'Prijava' nalazi se u gornjem desnom kutu web stranice.

2) PODNOŠENJE PRIJAVE ČLANKA

Ukoliko ste ispravno izvršili sve prethodne korake, automatski će Vam se otvoriti Panel za prijavu radova (Submission panel). Kako biste priložili svoj članak, kliknite 'Nova prijava' (New submission). Nakon što odaberete jezik članka, odaberite 'Članci' (Articles) u narednom polju. Preostale stavke popunite prema vlastitom nahođenju. Kliknite opciju  'Spremi i nastavi' (Save and continue).

Na koraku Prijenos članka odaberite stavku 'Članak' (Article) te prenesite dokumente s tekstom u sistem kako je navedeno na stranici. Birajte opciju  'Nastavi' (Continue) dok ne postavite sve dokumente uključujući i priloge. Kad su svi dokumenti postavljeni, kliknite opciju  'Spremi i nastavi' (Save and continue).

Nakon što ste učitali članak u sistem, u drugom koraku prijave (Review details) unesite ispravno ime datoteke na način na koji želite da ga urednik vidi u sistemu (preporučujemo princip: Ime, Prezime, Naslov članka!). Ako Vaš članak nije dvojezičan, kopirajte isti naziv koji ste unijeli (jednojezični) u tražena polja.

Nakon što ste završili učitavanje svih datoteka koje ste namjerili, kliknite 'Spremi i nastavi' (Save and continue) i unesite metapodatke ((prefiks, ako je rad na engleskom jeziku), naslov, podnaslov, abstract, ključne riječi, popis referenci, biografiju autora, i sl.) u narednom koraku. U odjeljku 'Popis učesnika' (List of Contributors), možete dodati koautore članka ukoliko je to potrebno.

Nakon što ste završili s unošenjem metapodataka, kliknite 'Završi prijavu' (Finish submission) kako biste završili proces prijave svog članka. Ovim je članak dostavljen urednicima čime se proces podnošenja prijave članka završava. Po Vašoj prijavi dobit ćete email s potvrdom prijema rada.

Napomena: Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da se obratite na e-mail adresu zbornik@mas.unsa.ba.